Кафедра військової підготовки Університету

З 01 березня 2018 року Відбіркова комісія кафедри військової підготовки КНЕУ розпочала прийом документів для конкурсного відбору кандидатів на навчання.12 Квітня 2018р.

З 01 березня 2018 року Відбіркова комісія кафедри військової підготовки КНЕУ розпочала прийом документів для конкурсного відбору кандидатів на навчання.

Ми запрошуємо всіх бажаючих взяти участь в конкурсі для подальшого навчання на кафедрі.

Може виникнути питання доцільності навчання на кафедрі.

Що дає кафедра військової підготовки студентам?

1.Можлиівсть вільного вибору.

2.Щабель на шляху до посади у військових і силових структурах: після закінчення військової кафедри студенти отримують звання молодшого лейтенанта запасу і офіцерську атестацію, що надалі дозволяє їм влаштуватися на роботу у МВС, СБУ, Національну гвардію або податкову міліцію.

3.Можливість і підстави започаткування власного бізнесу, який хоча й «суміжно», але дотичний отриманим на кафедрі знанням.

4.Здобуття додаткового фаху.

На навчання зараховують тільки придатних до служби за станом здоров’я, моральними якостями і фізичною формою молодих людей. Претендентів тестують: знання теоретичного курсу з допризовної підготовки «Захист Вітчизни»,  перевірка фізичної підготовки (біг, підтягування на перекладині (для хлопців) і комплексно-силові вправи та біг (для дівчат), оцінювання за спеціальними тестами психологічного відбору і стану здоров’я на медкомісії.

Навчання триває два роки, по закінченню студенти здають державний іспит і отримують звання «молодший лейтенант запасу».

Підготовка здійснюється за двома  спеціальностями:

  • «Організація речового забезпечення»;
  • «Організація продовольчого забезпечення».

Студенти КНЕУ, котрі виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі на навчання з військової підготовки, у 2018 році мають подати заяви на ім'я завідувача кафедри військової підготовки Університету.

Після підписання заяви завідувачем кафедри військової підготовки Університету кандидати на навчання надають встановлений перелік документів до Відбіркової комісії кафедри, а саме:

  • підписана заява;
  • копія паспорта громадянина України (ст. 1,2,3,11) -– 2шт.;
  • копія картки (довідки) платника податків про присвоєння реєстраційного (ідентифікаційного) номера – 2 шт.;
  • копія приписного свідоцтва (крім дівчат) –2 шт. або військового квитка –1 шт.;
  •  автобіографія, написана власноруч (зразок на сайті); фото 3x4 – 4 шт. (кольорові) –для всіх категорій громадян України;
  •  довідка з деканату про форму навчання та середній бал успішності за попередні семестри навчання (іспити, заліки) –для студентів;
  •  копія диплому не нижче бакалавра та додатка щодо успішності –для інших категорій громадян України;
  • оригінал медичної довідки з військкомату про придатність до навчання на факультеті підготовки офіцерів запасу (надається після проходження кандидатом на навчання військово-лікарської комісії (ВЛК) у військкоматі за місцем обліку або реєстрації, направлення на ВЛК видає Відбіркова комісія кафедри).

Вартість навчання на кафедрі військової підготовки Університетурозраховується та затверджується ректором Університету за погодженням з Департаментом військової освіти та науки Міністерства оборони України, на 2017-2018 навчальний рік становить 8950 гривен.

 

Додаткова інформація: тел.(044) 205-54-65,  050 229 82 60, 0934171247, 0972431836, 063 286 99 95,

@ E-mail: kvp@kneu.edu.ua

Адреса кафедри: Київ, вул. Мельникова 81, корпус 6