Кафедра військової підготовки Університету

СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА

 

Модуль 1.2. СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА.

І. Завдання навчання

Навчити громадян, які проходять військову підготовку, готувати стрілецьку зброю до бойового застосування, вміло та ефективно використовувати її у бою; формувати у них практичні навички у правильному використанні стрілецької зброї; розвивати у тих, хто навчається, творче мислення і здібності з організації та управління вогнем підрозділу.

В результаті вивчення модуля громадяни повинні

– знати: призначення, бойові можливості, будову стрілецької зброї, гранатометів, ручних та реактивних гранат, бойових патронів і пострілів до гранатометів, оптичних (денних та нічних) приладів спостереження та стрільби. Можливі затримки під час стрільби та способи їх усунення. Порядок зберігання і збереження стрілецької зброї; зміст і порядок перевірки бою та приведення до нормального бою стрілецької зброї; основи та правила стрільби зі стрілецької зброї та гранатометів, основні положення Курсу стрільб, заходи безпеки під час поводження зі зброєю та в ході виконання вправ стрільб.

– вміти: готувати стрілецьку зброю ручні та реактивні гранати до бойового застосування (стрільби), усовувати затримки під час стрільби, проводити вивірку стрілецької зброї та приводити їх до нормального бою, здійснювати підготовку оптичних приладів  до застосування; грамотно застосовувати правила стрільби при веденні вогню зі стрілецької зброї під час виконання вправ стрільб та в ході бою; виконувати нормативи з вогневої підготовки; самостійно вивчати сучасні зразки стрілецької зброї і гранатометів, їх  призначення та застосування; правильно і швидко приймати положення для стрільби та ведення вогню зі стрілецької зброї з різних положень, заряджати та розряджати зброю, вести влучний вогонь зі стрілецької зброї, влучно метати імітаційні  гранати, виконувати заходи безпеки під час поводження зі зброєю та в ході виконання вправ стрільб.

В результаті отриманих знань, умінь і практичних навичок з модуля “Стрілецька зброя та вогнева підготовка” громадяни, які проходять військову підготовку, повинні володіти наступними професійними компетентностями КЗП-4, КЗП-5та отримати наступні результати навчання РНЗ-4, РНЗ-5, РНЗ-6.

ІІ. Методичні вказівки

Предметом модуля є вивчення бойових можливостей, загальної будови, основ та правил експлуатації стрілецької зброї та гранат, основ та правил стрільби з них. Науковою основою модуля є теорія тактики ведення загальновійськового бою підрозділами, основ та правил стрільби.

Вивчення модуля забезпечує отримання громадянами, які проходять військову підготовку, знань, умінь та практичних навичок, які необхідні їм для ефективного застосування стрілецької зброї, що знаходиться на озброєні, особисто та складом взводу, організації та проведення заходів щодо підтримання стрілецької зброї підрозділу в готовності до бойового застосування.

Основними видами навчальних занять під час вивчення модуля є лекції, групові та практичні заняття.

На лекціях та групових заняттях вивчаються основи та правила стрільби, сучасні зразки стрілецької зброї, оптичні прилади спостереження та стрільби. Викладач поетапно подає новий матеріал з теоретичних питань, супроводжує його демонстрацією і показом зразків, потім організовує його обговорення та контроль рівня його засвоєння.

На практичних заняттях з вивчення матеріальної частини стрілецької зброї викладач організовує засвоєння громадянами теоретичних положень (призначення, бойові властивості, загальну будову, послідовність неповного розбирання стрілецької зброї),  шляхом тренування у виконанні нормативів з вогневої підготовки сприяє формуванню  у них вмінь і навичок практичного застосування цих теоретичних положень.

Нормативи з вогневої підготовки відпрацьовуються згідно із Збірником нормативів бойової підготовки Сухопутних військ. Система відпрацювання нормативів має забезпечувати прищеплення та підтримку, у ході навчання, твердих навичок у їх виконанні.

На практичних заняттях під час вогневих тренувань та стрільб відпрацьовуються прийоми та способи стрільби із стрілецької зброї, проводяться тренування в підготовці до стрільби з різних положень, у виконанні вправ стрільб з застосуванням мультимедійного електронного тиру, виконуються вправи стрільб та вправи з метання навчально-імітаційних гранат.

Отриманні  громадянами знання, навички та уміння в результаті вивчення модуля стрілецька зброя та вогнева підготовка удосконалюються під час проходження ними   комплексних практичних занять з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки та тактичної медицини і навчального збору.

Контроль знань, вмінь, навичок громадян здійснюється після вивчення змістових модулів і проводиться у формі модульного контролю.

 

ІІІ. Зміст

 

Змістовий модуль 1.2.01. Матеріальна частина, основи та правила стрільби зі стрілецької зброї.

Основи стрільби. Організаційно-методичні вказівки та зміст вивчення модуля “Стрілецька зброя та вогнева підготовка”. Заходи безпеки при поводженні зі зброєю та боєприпасами. Стрілецька зброя та її кваліфікація. Внутрішня балістика. Зовнішня балістика.

Матеріальна частина стрілецької зброї та гранатометів (АК-74, РПК-74, ПКМ, ПМ, РПГ-7В) Призначення, бойові властивості, загальна будова, принцип дії автоматики.  Послідовність неповного розбирання та збирання. Затримки під час стрільби і способи їх усунення. Боєприпаси до них.

Сучасні зразки стрілецької зброї. Характеристики, принцип роботи автоматики, конструктивні особливості, пістолетів, пістолетів-кулеметів, штурмових гвинтівок та боєприпасів до них. Характеристики, принцип роботи автоматики, конструктивні особливості, кулеметів та боєприпасів до них. Характеристики, принцип роботи, конструктивні особливості протитанкових засобів.

Матеріальна частина ручних осколкових (кумулятивних, термобаричних) та реактивних гранат. Призначення, бойові властивості, загальна будова ручних осколкових і термобаричних гранат. Дія частин і механізмів гранат і запалу до них. Вимоги заходів безпеки під час поводження з ручними гранатами. Призначення, бойові властивості, загальна будова підствольного гранатомета ГП-25. Призначення, бойові властивості, загальна будова реактивних протитанкових гранат. Дія частин і механізмів гранат.

Перевірка бою та приведення до нормального бою стрілецької зброї та перевірка прицільних пристроїв гранатомета. Загальні положення та перевірка бою стрілецької зброї. Приведення до нормального бою стрілецької зброї (АК-74, ПКМ, ПМ). Перевірка прицільних пристроїв гранатомета.

Призначення, характеристика, загальна будова та порядок використання оптичних приладів спостереження та стрільби. Міра виміру кутів ”тисячна”. Формула ”тисячної” та її похідні. Призначення, характеристика та загальна будова біноклів. Правила користування біноклем для спостережень та визначення відстанем до цілей (оріентирів). Загальна будова та принцип дії нічного оптичного прицілу НСПУ (тепловізора).

Правила стрільби зі стрілецької зброї, протитанкового гранатомета та реактивних протитанкових гранат. Правила визначення вихідних установок для стрілецької зброї. Правила визначення вихідних установок для протитанкового гранатомета та реактивних протитанкових гранат. Рішення вогневих задач під час стрільби зі стрілецької зброї та РПГ-7В (реактивних протитанкових гранат).

 

Змістовий модуль 1.2.02. Вогневі тренування та стрільби.

Прийоми та способи стрільби із стрілецької зброї, гранатометів та метання ручних гранат (АК-74, ПКМ, ПМ, РПГ-7В, РГД-5, Ф-1). Тренування в приготуванні до стрільби з різних положень. Тренування у виконанні вправ стрільб з застосуванням мультимедійного електронного тиру. Виконання вправ стрільб із стрілецької зброї, метання навчально-імітаційних гранат.

ІV. Розподіл навчального часу

 

Шифр та найменування змістових модулів

 

Усього

годин

З них

Звіт-ність

Під керівн. НПП

Самост. робота

Змістовий модуль 1.1.01.Матеріальна частина, основи та правила стрільби зі стрілецької зброї.

43

20

23

 

Змістовий модуль 1.2.02.

Вогневі тренування та стрільби.

32

16

16

 

Всього за модуль

75

36

39

МК

 

V. Перелік командно-штабних (тактичних, тактико-спеціальних) навчань, курсових робіт  (проектів), індивідуальних завдань

НЕМАЄ

VІ. Інформаційно-методичне забезпечення

Основна (базова) література та джерела

1. Курс стрільб зі стрілецької зброї і бойових машин КРП 03.032.056-2018(01).

2. Збірник нормативів бойової підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України. МО України, 2002.

3. Настанова зі стрілецької справи. 5,45-мм автомат Калашникова (АК-74, АКС-74, АК-74Н, АКС-74Н) та 5,45-мм ручні кулемети Калашникова (РПК-74, РПКС-74, РПК-74Н, РПКС-74Н). МО України, 2006.

4. Настанова зі стрілецької справи. 7,62 мм кулемети Калашникова ПК, ПКМ, ПКС, ПКМС, ПКБ, ПКМБ і ПКТ. МО України, 2006.

5. Настанова зі стрілецької справи. 9-мм пістолет Макарова (ПМ). МО України, 2006.

6. Настанова зі стрілецької справи. Ручний протитанковий гранатомет (РПГ-7). МО України, 2006.

7. Настанова зі стрілецької справи. Ручні гранати. МО України, 2006.

8. ”Вогнева підготовка”. Підручник. Львів АСВ. 2013.

9. Правила стрільби зі стрілецької зброї і бойових машин. МО України, 2006.

10. ”Боєприпаси”. П.П.Ткачук, Львів АСВ, 2011.

11. Керівництво зі стрілецької справи. 40-мм підствольний гранатомет ГП-25. Київ Командування СВ ЗС України, 2019.

12. Настанова зі стрілецької справи. Реактивна протитанкова граната РПГ-26. Київ Командування СВ ЗС України, 2019.

Інформаційні ресурси

В якості інформаційного ресурсу використовується мережа Internet.

 
Остання редакція: 11.06.20