Кафедра військової підготовки Університету

З 01 лютого 2024 року розпочинається прийом відбірковою комісією кафедри військової підготовки КНЕУ документів для конкурсного відбору громадян України на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу.

Інформація про умови прийому на кафедру військової підготовки знаходиться у розділі «Вступникам», за посиланням: https://vp.kneu.edu.ua/ua/vstup_kvp/

   Кафедра військової підготовки – один із структурних підрозділів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, який є найпотужнішим закладом вищої економічної освіти України з більш ніж 110-річною історією.

Коротко про переваги навчання на кафедрі військової підготовки КНЕУ

 1. Кафедра надає можливість втілити в життя бажання стати офіцером та виконати свій громадянський обов’язок щодо захисту Батьківщини.

 2. Кафедра здійснює підготовку фахівців за військово-обліковими спеціальностями "організація продовольчого забезпечення військ (сил), експлуатація та ремонт технічних засобів продовольчої служби", "організація речового забезпечення військ (сил), експлуатація та ремонт технічних засобів речової служби".

 3. Під час навчання на кафедрі військової підготовки громадяни України звільнені від призову на строкову військову службу ст. 17 Закону України «Про військовий обов'язок та військову службу» від 28 вересня 2017 року.

 4. Випускник може бути призваний на службу в структури сектору безпеки та оборони за отриманою військово-обліковою спеціальністю. Також, за власним бажанням (письмовою згодою), можна призватися за іншою спеціальністю, з умовою проходження додаткової підготовки.

 5. КНЕУ – єдиний в Україні економічний ЗВО, що проводить військову підготовку за спорідненими спеціальностями економічного профілю - логістичне забезпечення військ (сил).

   На кафедрі військової підготовки вивчають військову справу, гартують себе фізично й морально сучасна молодь України (юнаки та дівчата), які дійсно бажають разом з дипломом про вищу освіту отримати первинне військове звання офіцерського складу "молодший лейтенант запасу".

   Це дає можливісь випускнику кафедри військової підготовки КНЕУ імені Вадима Гетьмана  (далі – КНЕУ) проходити службу і працювати в підрозділах Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної фіксальної служби України та інших державних установах, органах місцевого самоврядування, підприємствах та організаціях різних форм власності.

   Навчання громадян України здійснюється методом “військового дня” без відриву від основного місця навчання протягом 2 років за військово-обліковими спеціальностями: "Організація речового забезпечення військ (сил), експлуатація та ремонт технічних засобів речової служби" та "Організація продовольчого забезпечення військ (сил), експлуатація та ремонт технічних засобів продовольчої служби".

На продовольчу службу Збройних Сил України покладається:

 • розробка організаційно-мобілізаційних заходів по службі;
 • обрахування потреби, закупівля, заготівля, зберігання продовольства, військової техніки та майна;
 • планування та забезпечення Збройних Сил України продовольством, військовою технікою та майном, а також організація виготовлення і ремонту військової техніки та майна;
 • організація харчування особового складу і хлібопечення;
 • забезпечення коштами на закупівлю та заготівлю продовольства, військової техніки та майна, на виплату грошової компенсації замість норм харчування, виробничо-операційні витрати продовольчих баз та складів, виготовлення і ремонт техніки та майна на ремонтних підприємствах, які перебувають у сфері управління Міністерства оборони України;
 • розробка норм харчування для військовослужбовців Збройних Сил України, вихованців військових оркестрів Збройних Сил та ліцеїстів ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою та норм забезпечення військ (сил) військовою технікою та майном;
 • розробка норм годування тварин, які включені до штату військових частин;
 • керівництво діяльністю установ та закладів продовольчої служби військових частин;
 • організація та керівництво підготовкою офіцерських кадрів і молодших спеціалістів продовольчої служби;
 • організація і ведення обліку, звітності в продовольчій службі та контроль за її господарською діяльністю.

Речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України включає:

 • забезпечення обмундируванням, одягом, взуттям, засобами захисту, знаками, фурнітурою, господарським, спортивним, санітарним майном, канцелярією, технічними засобами та іншим;;
 • лазне-пральне обслуговування військовослужбовців військових частин і забезпечення мийними засобами;
 • організацію та проведення ремонту речового майна, технічних засобів речової служби, хімічного чищення обмундирування та спеціального одягу;
 • фінансове планування та фінансування, складання та подання встановленої звітності за статтями кошторису Міністерства оборони України на речове забезпечення;
 • організацію та ведення обліку і звітності з речової служби;
 • організацію контролю за витратами матеріальних засобів і бюджетних асигнувань, передбачених на речове забезпечення.

Про особливості навчання
на нашій кафедрі:

Проведення практичних занять з тактичної медицини із фаховими спеціалістами, відповідно до стандартів НАТО:

 
Під час проведення літнього навчального (випускного) збору студенти відпрацьовують отримані знання на практиці:
 

 

 

 

Положення про кафедру