Кафедра військової підготовки Університету

Кафедра військової підготовки – один із структурних підрозділів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», який є найпотужнішим закладом вищої економічної освіти України з більш ніж 110-річною історією.

На кафедрі військової підготовки вивчають військову справу, гартують себе фізично й морально сучасна молодь України (юнаки та дівчата), які дійсно бажають разом з дипломом про вищу освіту отримати первинне військове звання офіцерського складу "молодший лейтенант запасу".

Це дає можливісь випускнику кафедри військової підготовки ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"  (далі – КНЕУ) проходити службу і працювати в підрозділах Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної фіксальної служби України та інших державних установах, органах місцевого самоврядування, підприємствах та організаціях різних форм власності.

 

Навчання громадян України здійснюється методом “військового дня” без відриву від основного місця навчання протягом 2 років (як правило 3-4 курс) за військово-обліковими спеціальностями: "Організація речового забезпечення військ (сил), експлуатація та ремонт технічних засобів речової служби" та "Організація продовольчого забезпечення військ (сил), експлуатація та ремонт технічних засобів продовольчої служби".

 

 

Умови прийому

Студенти КНЕУ та інших ВНЗ, котрі виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі на навчання з військової підготовки, в період – з 1 лютого по 1 вересня 2020 року мають подати заяви на ім'я завідувача кафедри військової підготовки Університету. 

До конкурсного відбору на навчання з військової підготовки на кафедрі військової підготовки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьман а у 2020 році залучаються громадяни України чоловічої та жіночої статі, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, позитивно характеризуються за місцем навчання або роботи та за результатами військово-лікарських комісій районних (обласних) військкоматів признані придатними до навчання на кафедрі військової підготовки. Термін проведення конкурсного відбору – з 01 квітня по 1 вересня 2020 року.

 

Після підписання заяви завідувачем кафедри військової підготовки Університету кандидати на навчання надають встановлений перелік документів до Відбіркової комісії кафедри, а саме:

 

  • підписана заява;
  • копія паспорта громадянина України (ст. 1,2,3,11) -– 2шт.;
  • копія картки (довідки) платника податків про присвоєння реєстраційного (ідентифікаційного) номера – 2 шт.;
  • копія приписного свідоцтва (крім дівчат) –2 шт. або військового квитка –1 шт.;
  • автобіографія, написана власноруч (Автобіографія бланкАвтобіографія зразок);
  • фото 3x4 – 4 шт. (кольорові) –для всіх категорій громадян України;
  • довідка з деканату про форму навчання та середній бал успішності за попередні семестри навчання (іспити, заліки) –для студентів;
  • копія диплому не нижче бакалавра та додатка щодо успішності –для інших категорій громадян України;
  • оригінал медичної довідки з військкомату про придатність до навчання на факультеті підготовки офіцерів запасу (надається після проходження кандидатом на навчання військово-лікарської комісії (ВЛК) у військкоматі за місцем обліку або реєстрації, направлення на ВЛК видає Відбіркова комісія кафедри).

  

    

 

Положення про кафедру
Вакансії для випускників кафедри
переглянути усі »