Кафедра військової підготовки Університету

Вступникам

 

Відбіркова комісія кафедри військової підготовки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана з 1 лютого 2020 року розпочинає прийом документів для конкурсного відбору громадян України на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу на 2020-2022 навчальні роки.  

Додаткова інформація:тел.(044) 205-54-65; 050 229 82 60;  093 417 12 47; 097 243 18 36; 063 286 99 95.
@ E-mail:kvp@kneu.edu.ua
Адреса кафедри: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81, корпус 6, ауд. № 31-38

 
                          Кафедра  військової підготовки
        Національного економічного університету імені Вадима Гетьмана  
           оголошує набір на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу
 
             До конкурсного відбору для навчання на кафедрі військової підготовки офіцерів запасу Національного економічного університету імені Вадима Гетьмана у 2019 році залучаються громадяни України чоловічої та жіночої статі (віком не старше 40 років на початок військової підготовки), які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, позитивно характеризуються за місцем навчання або роботи та за результатами військово-лікарських комісій районних (обласних) військкоматів признані придатними до навчання на кафедрі військової підготовки офіцерів запасу.
      Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі  буде проводитись за військово-обліковими спеціальностями: «Організація речового забезпечення», «Організація продовольчого забезпечення». 
Умови та порядок прийому на навчання:
1. Для вступу на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу громадяни України проходять конкурсний відбір.
2. Конкурсний відбір кандидатів на навчання проводиться Відбірковою комісією кафедри військової підготовки Університету.
3. Подача документів до Відбіркової комісії проводиться в період - з 01 березня по 1 вересня 2019 року.
4. Порядок подачі документів громадянами України на навчання.
4.1. Студенти КНЕУ, які виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі на навчання з військової підготовки у 2019 році повинні подати заяви  на ім'я завідувача кафедри військової підготовки Університету.
4.2. Студенти ЗВО України – в деканати факультетів (інститутів) на ім'я декана факультету за місцем основного навчання.
4.3. Після підписання заяви завідувачем кафедри військової підготовки Університету кандидати на навчання надають встановлений перелік документів до Відбіркової комісії кафедри, а саме: 
підписана заява; 
У заяві  громадянин зазначає:
прізвище, ім’я та по батькові;
номер навчальної групи, назву факультету (інституту) та вищого навчального закладу, у якому здобуває вищу освіту, форму навчання – очна (денна, вечірня) або заочна (дистанційна);
інформацію про здобутий або той, що здобувається ступінь вищої освіти;
відомості щодо придатності до проходження військової служби за станом здоров’я;
інформацію про проходження військової служби;
мотивацію щодо проходження військової підготовки та зобов’язання про виконання вимог, що ставляться до громадян під час проходження військової підготовки. 
До заяви  також додається:
копія паспорта громадянина України (ст. 1,2,3,11) - 2 шт.; 
копія картки (довідки) платника податків про присвоєння реєстраційного (ідентифікаційного) номера - 2 шт.; 
копія приписного свідоцтва (крім дівчат) - 2 шт. або військового квитка - 1 шт.;
автобіографія складена власноруч (зразок на сайті); фото 3x4 - 4 шт. (кольорові) - для всіх категорій громадян України;
довідка з деканату про форму навчання та середній бал успішності за попередні семестри навчання (екз., заліки) - для студентів;
копія диплому не нижче бакалавра та додатка щодо успішності - для інших категорій громадян України; 
оригінал медичної довідки з військкомату про придатність до навчання на факультеті підготовки офіцерів запасу (надається після проходження кандидатом на навчання військово-лікарської комісії (ВЛК) у військкоматі за місцем обліку або реєстрації. Направлення на ВЛК видає Відбіркова комісія кафедри).
Примітка: Військовослужбовці додатково надають витяг із наказу командира в/ч про дозвіл на проходження військової підготовки та відомості про підсумки індивідуальної підготовки у військовій частині.
4.4. Наявність вищезазначеного комплекту документів та позитивний висновок ВЛК надає право (допуск) кандидату до складання вступних випробувань.
5. Порядок складання вступних випробувань та зарахування на навчання.
5.1. З метою оцінки рівня готовності кандидатів до навчання громадяни України складають вступні випробування.
5.2. Вступні випробування проводяться  за окремим графіком 
на навчально-матеріальній базі КНЕУ.
5.3. Сума балів, отримана громадянином України за результатами випробувань, з урахуванням результатів професійного психологічного відбору та медичного огляду, складає рейтинг кожного кандидата на навчання.
5.4. За результатами конкурсного відбору за кожною військово-обліковою спеціальністю окремо складається рейтинговий список, відповідно до якого громадяни України зараховуються на навчання.
5.5. Для проходження конкурсного відбору (складання вступних випробувань) кандидат на навчання повинен мати із собою паспорт громадянина України та приписне свідоцтво (військовий квиток).
 
  
        Додаткова інформація: тел.(044) 205-54-65, (093) 417-12-47; (063) 286-99-95; (066) 704-01-30;
       (050) 229-82-60 
        E-mail: kvp@kneu.edu.ua
        Адреса кафедри: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81, корпус 6, ауд. № 31-38
 
Остання редакція: 16.11.19