Кафедра військової підготовки Університету

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 133 «Про утворення військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та внесення змін у додаток до Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу» Міністром оборони України та Міністром освіти і науки України видано спільний наказ щодо утворення до 30 червня 2017 року кафедри військової підготовки Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Кафедра військової підготовки КНЕУ  імені Вадима Гетьмана здійснює військову підготовку студентів (чоловіків та дівчат) за програмою підготовки офіцерів запасу для потреб військ Тилу (військової логістики) Збройних Сил України за 2 військово-обліковими спеціальностями: речове та продовольче забезпечення.

Термін навчання – 2 роки (як правило 3-4 курс).  Особам, які пройшли повний курс військової підготовки та атестовані до офіцерського складу, присвоюється первинне військове звання офіцера запасу.

Кафедра військової підготовки Університету

Положення про кафедру